Systemet som gir Gjensidige bedre oversikt over leads

Leads Escalation System gir Gjensidige oversikt over alle tips de har overført til sin samarbeidspartner. Med plattformen får Gjensidige nyttig innsikt i hvilke leads som konverterer – og de ansatte sparer tid på innhenting av informasjon.