Bedre innsikt og målbar ROI på dine leads

Unik innsikt med målbar ROI

Norske bedrifter bruker hvert år millioner av kroner på ulike markedsaktiviteter for å skaffe seg leads. Likevel har de forsvinnende liten kunnskap om hvilke tiltak som faktisk gir nye kunder og hvordan leads behandles internt i organisasjonen. Systemet Proxima gir deg all denne informasjonen samtidig som det sørger for optimal oppfølging av leads. Proxima skaper en effektiv og målbar leadskultur der du både får verdifull innsikt og høyere konvertering. Hva venter du på?

Ny type kundeoppfølging

Markedsførerens drøm #1

Har du noen gang satt i gang kostbare markedstiltak uten å kunne måle konkrete effekter etterpå, annet enn hva du føler og tror? Du er ikke alene. Med Proxima får du full kontroll, ikke bare på antall leads, men også på hvilke leads som førte til nye kunder og hvilke medarbeidere som konverterer mest effektivt. Til sammen gir dette deg høy ROI, ikke bare på grunn av oversikten, men alle mulighetene det gir for å jobbe optimalt med alle henvendelser.

Skaper optimal leadskultur

Uten et eget system som håndterer leads, er det opp til de ansatte selv å bestemme når en potensiell kunde blir fulgt opp. Noen ganger tar det en time, andre ganger en dag, eller de kan glemmes fullstendig. Leads er som kjent ferskvare. Hvem overtar kunden hvis din salgsmedarbeider blir syk, legger en inneklemt dag til hytta eller sitter fast i trafikken? Proxima fjerner den menneskelige faktoren fullstendig, og tvinger frem en aktivitet etter regler som du bestemmer helt selv. Er regelen at en kunde for eksempel skal kontaktes innen tre timer, ja, da vil systemet sørge for at oppgaven sendes videre helt til den blir gjennomført. Det er optimal leadskultur!

Bedre konvertering og innsikt

Med overlegen leadsbehandling vil konverteringen din kunne gå kraftig opp, og på den måten får du mye mer igjen for markedsaktivitetene dine. Systemet identifiserer også hvilke medarbeidere som behandler ulike leads, og hvordan de leverer med tanke på konvertering. Dermed kan systemet hjelpe deg å sette inn tiltak i organisasjonen som forbedrer konverteringen der det trengs. Med andre ord er systemet en fantastisk investering for en bedrift som ønsker bedre innsikt og konvertering på alle leads fra markedsaktiviteter.

Proxima Code

Nyttig budsjetterings-verktøy

Med optimal leadskultur vil du ikke bare få høyere konvertering og mer igjen for markedsføringsinvesteringene dine. Du får også et nytt og effektivt budsjetteringsverktøy! Med historikk på mengde leads som behandles og grad av konvertering, er det enkelt å predikere når du vil nå budsjettet ditt – eller hvor skoen trykker for å nå det. På den måten hjelper systemet vårt deg å vokse, øke produktiviteten og lykkes med dine målsettinger.

Undersøkelse bekrefter usikkerhet på ROI

I 2023 gjennomførte annonsørforeningen ANFO en omfattende undersøkelse blant sine medlemmer. Rapporten konkluderer med at norske annonsører sliter med å måle hvilke markedsføringstiltak som fungerer, og hvilke som ikke fungerer. Videre synes de det er vanskelig å måle effekter på tvers av kanaler og plattformer, vite hva som virker og lære fra sine tidligere aktiviteter.
 
I følge ANFO-rapporten er dette de største utfordringene for annonsørene: 
• 81% av annonsørene synes det er utfordrende å måle effekter på tvers av kanaler 
• 75 % synes det er krevende å sikre kontinuerlig læring av aktiviteter 
• 72 % synes det er utfordrende å vite hvilke av nye virkemidlene som er effektive 
• 64% synes det er vanskelig å måle effekter av digital markedsføring.  


Ønsker du deg bedre kontroll på hva du får ut av markedsføringstiltakene dine, har du mulighet til å prøve Proxima før du inngår en avtale med oss. Vi kan raskt og enkelt sette opp en demoløsning spesielt for deg. Kontakter du oss i dag, er demoen din som regel klar neste virkedag.

GDPR-compliant

Våre rutiner gjør at systemet vårt er GDPR-compliant. Vi anonymiserer alle data om leads senest 90 dager etter de er ferdig behandlet. Ferdigbehandlede leads går over til virksomhetens system, som for eksempel meglersystem eller bankens CRM-system. Vi har også mulighet til å anonymisere data direkte etter forespørsel fra privatpersonen. Bruker personen «slett meg»-funksjonen til en av våre bedriftskunder, slettes dataene også hos oss.

Det nye samtykkekravet og personopplysningsloven har ført til at antall positive leads som sendes gjennom systemet har blitt lavere enn før. Samtidig har heldigvis konverteringene økt betraktelig!

Har du spørsmål om hvordan Proxima kan hjelpe din bedrift?

Ta kontakt med oss her: