Effektiv leadshåndtering fra bankrådgiver til forsikringsrådgiver

Proxima Code

Ofte kan overføringen av leads fra bankrådgiver til forsikringsrådgiver ta flere dager. Med Proxima håndteres denne prosessen umiddelbart og effektivt. Systemet sørger også for at forsikringsrådgiver får håndtert relevante tips som faktisk konverterer.

Leadshåndteringen skjer effektivt

Det er viktig at leadsoverføringen mellom bankrådgiver og forsikringsrådgiver skjer raskt mens tipset enda er varmt. Med Proxima får forsikringsselskapene et system som sørger for at oppfølgingen av kunder ikke tar uker, men skjer effektivt og innen rimelig tid.

Prosessen fungerer enkelt ved at en bankrådgiver spør om en potensiell kunde ønsker et tilbud på forsikring. Hvis kunden takker ja til tilbud, blir vedkommende kontaktet over en SMS som innhenter samtykke til å bli kontaktet av en forsikringsrådgiver. Med dette sørger Proxima for en 100 % GDPR-compliant håndtering av kundens informasjon. Etter at kunden har samtykket, opprettes det kontakt innen rimelig tid med forsikringsrådgiver. Kunden får dermed god kundeoppfølging, og forsikringsselskapet får en ny kunde.

Proxima Code

Du får behandlet de relevante tipsene

Vi i Proxima Code har erfart at våre kunder har fått en enorm økning i antall kvalifiserte og varme leads etter at de tok i bruk vår løsning. Dette skyldes at tipsene som kommer inn til forsikringsrådgiveren er kunder med et reelt ønske om å tegne en forsikringsavtale, noe som øker sjansen for å faktisk sikre seg en ny kunde for forsikringsselskapet.

Det er i forsikringsrådgiveres interesse å håndtere kunder som faktisk ønsker å tegne forsikring. Proxima sørger derfor for en betraktelig mer effektiv leadshåndtering, noe som igjen leverer mer lønnsomme resultater. Systemet er derfor positivt både for kunde og forsikringsrådgiver.

Proxima Code

Se hvilke leads som konverterer

Med Proxima kan de ansatte enkelt se status på leadsene. Dette gir forsikringsrådgiverne et bedre innblikk i hvilke type leads som konverterer, og som dermed bør satses på i fremtiden. Etter kundens samtykke om å bli kontaktet, forblir kundens informasjon helt sikker, og det er kun forsikringsådgiver som oppretter kontakt som får innblikk. Dette sikrer også at all kundeinformasjonen er 100 % GDPR-compliant.

Proxima gir Gjensidige innblikk i hvilke tips som konverter.

Kundene får et godt tilbud

Ettersom Proxima lar forsikringsrådgivere håndtere leadsene mens de enda er glovarme, sikrer dette også god kundebehandling. I stedet for at en potensiell kunde må vente i mange dager på å få opprettet en sak, kan det med vår løsning skje raskt og effektivt. Dette er også med på å sikre bedre kundelojalitet, da de føler seg ivaretatt.

Kobler seg enkelt opp på alle CRM-systemer

Proxima har åpne API-er som enkelt kobler seg opp på bedriftens egne CRM-systemer. Dette gjør at løsningen er enkel å implementere, og man slipper å bytte ut allerede eksisterende systemer. De ansatte slipper dermed å lære seg noe helt nytt, og bedriften sparer enorme summer ved å ikke bytte eget system.

Proxima Code

Dette er Proxima

Med Proxima får bedriften din en løsning som skaper effektiv og raskt leadshåndtering. Dermed får dine ansatte fokusert på tipsene som virkelig teller og gir utbytte – bra for kunden og for din bedrift! Alle kunders datainformasjon blir behandlet i henhold til GDPR.

Vår bransjeløsning er utviklet for eiendom, forsikring og bank, men plattformen kan enkelt implementeres i alle bransjer som er opptatt av raskt og effektiv kundehåndtering. Klikk her om du ønsker å lære mer om hvordan Proxima fungerer.

Kontakt oss