Effektiv leadshåndtering i Nordea

Nordea logo

Nordea bruker Proxima til håndtering og flytting av leads. Ved å utnytte plattformens tilpasningsmuligheter har Nordea fått et system som lar dem ta tak i leads raskt, samt gjøre viktige målinger og rapportere til sine partnere

Flytter leads mellom banken og partnere

I bank-, eiendom- og forsikringsbransjene foregår det mye flytting av kundehenvendelser mellom ulike aktører. Det er avgjørende å ha gode systemer som sikrer at leads behandles raskt, slik at de holdes varme. Proxima er laget for dette formålet – og Nordea har brukt plattformen til leadshåndtering i en årrekke. Per Øivind Fuhr, Key Account Manager i Nordea Norge, forteller at de er svært fornøyde med systemet.

Nordea ser ofte at deres bankkunder også har behov for tjenester innen eiendom og forsikring. Dersom en av Nordea sine rådgivere for eksempel fanger opp at kunden er i en boligbytteprosess, er det naturlig å foreslå Nordeas egen eiendomsmeglerkjede, PrivatMegleren. Takker kunden ja, sender rådgiveren tips dit. Har kunden behov for forsikringstjenester, kan tips sendes til samarbeidspartneren Gjensidige. Slik flytting av leads er enkelt i Proxima.

Når man samarbeider tett med eksterne partnere, er det viktig å ha en felles plattform der man kan kommunisere. Nordea oppfordrer derfor sine samarbeidspartnere til å bruke Proxima fullt ut. Da blir prosessen enklere for alle parter, forteller Fuhr.

Brukervennlig og fleksibelt system gir stor verdi

Fuhr forteller at det viktigste for Nordea er å ha et system som fungerer knirkefritt, så de raskt kan komme i kontakt med kunder og ikke risikerer at leads går tapt. Proxima er laget med dette i tankene, og gir virksomheter som Nordea gode forutsetninger for effektiv leadshåndtering.

Ifølge Fuhr er det enkelt å tilpasse Proxima etter behov. Hvis Nordea for eksempel vet at et av deres team har lav bemanning, kan de styre leads til andre team istedenfor. I systemet kan man også velge eskaleringstakt selv – en mulighet Nordea benytter seg av. Dersom en bankrådgiver for eksempel mottar et tips fra en eiendomsmegler, men ikke har mulighet til å håndtere tipset innen rimelig tid, sendes tipset videre til en ny person. Antall timer kan kunden selv velge; noen av Nordeas team har så lite som halvannen times eskaleringstakt.

Proxima Code
Effektiv leadshåndtering i Nordea

Enkelt å måle og rapportere

Hos Nordea står måling og rapportering sentralt, og de er svært fornøyde med plattformens løsninger for dette. Alle ledere har mulighet til å selv gå inn i systemet og sjekke statusen, hvilket er praktisk for en virksomhet som Nordea.

Videre forteller Fuhr at systemet gjør det enkelt å hente ut dataene de trenger, med kun et par tastetrykk. Dermed kan Nordea styre provisjon, samt opprette og videresende rapporter til samarbeidspartnere uten problemer.

I systemet kan man dessuten se historikk for alle leads – noe Nordea opplever som nyttig for planlegging av videre leadshåndtering, ifølge Fuhr. Man kan eksempelvis se hvilke rådgivere som har best resultater for håndtering av kundehenvendelser, og eventuelt styre flere av tipsene dit for å øke effektiviteten.

Vil du vite mer om Proxima?

Proxima er en plattform som effektiviserer oppfølgingen av kundehenvendelser. Plattformen systematiserer alle dine leads, og behandler dem på en måte som sikrer at de holdes varme. Plattformen er 100 % GDPR-compliant, og du kan føle deg trygg på at alle leads behandles på en sikker måte.

Vi har bransjeløsning for bank, eiendom og forsikring, men systemet er ikke begrenset til dette! Her kan du lese mer om hvordan Proxima fungerer.

Kontakt oss