Effektiv og kundevennlig leadshåndtering fra megler til bankrådgiver

Fra megler til bankrådgiver

Proxima sørger for at leads fra eiendomsmegler til bankrådgiver håndteres raskt, og holder seg varme. Leadsene forblir sikre og 100 % GDPR-compliant, samt sikrer banken god kundeoppfølging

Automatikk og effektivisering i leadshåndtering

Når en potensiell boligkjøper ønsker et lån fra banken, er det i meglers og bankens interesse at kjøperen kommer til nettopp dem. God og effektiv behandling av en kjøpers forespørsel om lån er da viktig for å ivareta denne potensielle kunden. Proxima gir meglere og banker en unik mulighet til å behandle slike forespørsler på en god og effektiv måte.

Ved visning kan eiendomsmegler spørre om kjøper ønsker seg et tilbud på boliglån fra eiendomsmegler sin partner. Når kjøperen samtykker, blir vedkommende så registrert som et lead, som da automatisk videreformidles til bankrådgiver. Denne prosessen skjer på en enkel og sikker måte, hvor personlig informasjon blir ivaretatt.

Ved hjelp av Proxima kan leadshåndteringen skje effektivt og sømløst ved at banken får et system for rask kundeoppfølging. Innen kort tid kan bankrådgiveren ta kontakt med kjøper for å ordne finansiering, noe som også sikrer banken en ny fremtidig kunde.

Systemet skaper en vinn-vinn situasjon for alle parter – eiendomsmegler får solgt bolig, privatpersonen får kjøpt ny bolig, og bankrådgiver har fått en ny kunde i banken.

Her kan du lese mer om hvordan Proxima gir Gjensidige bedre flyt med samarbeidspartnere.

Leads blir ivaretatt

God eskaleringsrate er i bedriftens beste interesse. Banker kan risikere å få inn en stor mengde kvalifiserte tips som kan gjøre det vanskelig å ta unna alle. Proxima leverer en løsning som gjør at banken enkelt kan følge opp.

Systemet sørger for at tipset blir sendt videre til neste bankrådgiver i systemet dersom det ikke håndteres innen rimelig tid. Dersom denne bankrådgiveren heller ikke håndterer det, sendes leadet til neste i rekken. Dette sikrer en god intern oppfølging som viser hvordan de ulike tipsene blir forvaltet. Dermed kan også ressursene plasseres der de gjør best nytte for seg.

Proxima Code
Proxima Code

Fornøyde parter

Vi mener at Proxima sørger for bedre kundevennlighet. Potensiell boligkjøper får raskt et gunstig lån, noe som forsterker kundens forhold til banken. Banken sikrer seg en ny fremtidig kunde som igjen gir økte inntekter. Vi i Proxima Code opplever at våre kunder har merket seg en effektivisering i leadshåndtering etter å ha tatt i bruk vår løsning.

Les mer om hvordan Proxima sørger for at Nordea Danmark får raskere kundebehandling, og mer fornøyde kunder.

Allerede eksisterende systemer beholdes

Enten det er eiendomsmegler sitt system eller banken sitt CRM-system, må ingen eksisterende systemer endres. Proxima har RESTful API’er som kobles opp på systemene bedriften bruker. Dette programmeringsgrensesnittet gjør implementering og vår løsning enkel å ta i bruk, og bedriften slipper kostbar omlegging til helt nye systemer.

100 % GDPR-compliant

Proxima sørger for at alle leadshåndteringer er helt GDPR-compliant. Kunden samtykker til at informasjonen deres sendes videre til bankrådgiver. Løsningen vår er bevist effektiv, og sørger for at denne prosessen skjer raskt for bedrifter. Den personlige informasjonen er sikret, og det er kun bankrådgiveren som skal kontakte den potensielle boligkjøperen, som får innblikk i denne.

Hva er Proxima?

Proxima gir deg en løsning som effektiviserer leadshåndteringen i din bedrift. Plattformen vår systematiserer alle dine leads og sørger for en rask behandling. Gevinsten er positivt for din bedrift og skaper god kundevennlighet. Alle dine leads blir behandlet på en sikker måte, ettersom vi er 100 % GDPR-compliant!

Vi har bransjeløsning utviklet for bank, eiendom og forsikring, men plattformen kan også implementeres til andre bransjer! Her kan du lese mer om hvordan Proxima fungerer.

Kontakt oss