Hvordan gir Proxima deg optimal håndtering av kundestrømmer?

Bruker bedriften din tid og penger på aktiviteter og tiltak du ikke vet resultatet av? Proxima gir deg et målbart svar på hvilken verdi tiden og pengene du bruker på samarbeid og tiltak i bedriften gir deg. Vår løsning er den eneste A-Å løsningen som gir deg verktøyet som måler effekt, men også hjelper deg til effektivisere resultatene i bedriften din videre. Det handler om å hente ut potensialet i bedriften din, spesielt gjennom riktig håndtering av kundestrømmer. Med Proxima får du full innsikt i alle kundestrømmer på et sted. 

Optimal behandling av kundestrømmer

En kundestrøm er alle aktiviteter som gjøres ut i markedet som skal generere interesse og henvendelser. Det er altså alle henvendelsene som kommer tilbake, som er basert på en aktivitet knyttet opp mot selskapet. Det er hovedmålet for alle selskaper å komme i kontakt med kunder, behandle dem riktig for å skape resultater, og vite hvilke tiltak som faktisk gir kunder. Dette er en oversikt som er helt essensielt å vite for bedriften din. Det er viktig å behandle kundestrømmene riktig, slik at de får en optimal kundereise. Det brukes masse tid og penger på tiltak og aktiviteter som ikke gir butikk, men med vår løsning vil du få en samlet oversikt over alle kundestrømmene. Dette gir deg innsikt i tiltakene dere gjør som gagner bedriften. Om det er tiltak på Facebook, Google, samarbeidspartnere eller nettsider, det er slik Proxima bidrar til arbeidet med kundestrømmer. Du får den nødvendige oversikten som er helt essensielt for å vite hvor du bør bruke midler i bedriftens markedsbudsjett.  

Når det genereres et lead, er det opptil ansvarlig å følge opp leadet. Det vil fungere i små volumer, da man har kapasitet til å kontakte leadet raskt. Det er når bedrifter med store volumer skal håndtere leads fortløpende at kaoset begynner, og man mister oversikt og muligheter. Når en henvendelse ikke blir fulgt opp raskt nok, er sjansen for at dette blir en kunde svært liten. Det er her vi leverer løsningen vår. Vi gir deg et system som håndterer store kundestrømmer, hvor ingen leads faller mellom stolene og blir glemt. Vi gir bedriften din optimal behandling av kundestrømmer med vårt system.

GDPR-kompitabel håndtering av leads

En viktig del av løsningen vår er personopplysningsloven. Vi passer på å overholde reglene knyttet opp mot GDPR og samtykker, og håndterer med andre ord kun leads som har bedt om å bli kontaktet, altså et aktivt samtykke. 

Proxima Code

Proxima - en A-Å løsning

Vi er en A-Å løsning som gir deg verktøyene for full oversikt og kontroll over dine kundestrømmer, hvor GDPR blir overholdt. Vi gir deg en løsning for optimal håndtering av kundestrømmer som gir deg konverteringer. Vår løsning følger opp leads fortløpende.

Vi gir mer enn en oversikt over trafikk, klikk og henvendelser. Vi gir deg svaret på hva verdien er av disse tallene satt sammen. Du får full innsikt i hva kanalene du har brukt har gitt av resultater, for mye trafikk og henvendelser garanterer ikke at du ender opp med faktiske kunder. Ikke kast vekk tid og penger på kanaler som aldri fører til resultater.

Les mer om Proxima her.

Full innsikt av hele kundereisen

Det er viktig med full innsikt av hele kundereisen i sanntid, ettersom mulighetene oppstår i sanntid. Tiden du har på deg for å close en kunde er helt avgjørende. Vi sier at leads er ferskvare, og konkurransen er stor for de aller fleste bedrifter. Venter du for lenge med å kontakte et lead, mister du det. Tid er helt avgjørende i forhold til konvertering, du trenger den gode salgssamtalen for å skape en effektiv kundereise. Når man begynner en kundeprosess, er man nødt til å være på ballen med en gang, da det minsker sjansen for at det kommer konkurrenter inn og tar kunden fra deg. Du bygger et fokus fra kunden ved å følge dem opp så raskt som mulig. Å ha et leadssystem som fortløpende kontakter kunden, er utelukkende for å kunne hente ut den effekten du ønsker deg ut fra markedsaktivitetene. Dette gir deg maksimal utnyttelse av kundereisen.

Snu negative kundeopplevelser med Proxima

Proxima bidrar til å motvirke og snu negative kundeopplevelser gjennom den raske oppfølgingen kunden får fra den ansatte i din bedrift. Med rask oppfølging fra en person som er så oppdatert så overhodet mulig på saken, vil kunden føle seg ivaretatt. Dette gir stor effekt.

Det er lurt å vite stort på hvitt at midlene dine blir brukt på en effektiv måte som gir resultater. Du får en oversikt som gir ledelsen og budsjettansvarlige i bedriften din mulighet til å se nærmere på hva man har fått ut av tiltak som er gjort, som også vil bidra med å sette fremtidens tiltak. 

God leadskultur

Verdien av broen vi har skapt mellom samarbeidspartnere på tvers av konsernet og partnere har gitt enorm effekt. Ikke bare ved å jobbe etter best practice, men det å ha god leadskultur er en svært vanskelig å implementere ettersom at det er avhengig av mennesker. Derfor er det å ha et system som står for leadskulturen slik at alle leads blir behandlet på lik linje ekstremt effektivt. Implementeringen av systemet gir en umiddelbar effekt på konverteringer, og gir enorm innsikt i måten bedriften jobber på, hvordan dere jobber, og hvor du kan sette inn tiltak for å oppnå enda bedre effekt. Så snart du implementerer systemet, får du innsikt i noe du aldri har sett før. Måten bedriften din opererer, og hva du klarer å få ut av dagens aktiviteter. Basert på denne innsikten er det opptil bedriften å gjennomføre tiltak som gjør at dere forbedrer resultater. Dette er et verktøy bedriften din ikke kan gå glipp av.

Proxima gir deg optimal behandling av leadsene. Ikke bare har du oversikten, men vi hjelper deg med å øke sjansene for at leads ender opp som kunder, ved at du gjør de riktige tiltakene. Uansett hvilken industri du jobber i, så vil det samme behovet ligge til grunn. Vi leverer en løsning som kan brukes i alle bransjer.

Har du spørsmål om hvordan vår løsning kan hjelpe bedriften din? 

Ta kontakt med oss her.