Hvorfor Proxima?

Når overordnede strategiske valg skal tas i en ledergruppe, er det essensielt å ha faktiske målbare tall som utgangspunkt. Rapporter som tydelig viser hvor forandring kreves er en stor fordel når potensielle endringer må gjøres. Når din bedrift skal konvertere varme leads, er det behov for et styringsverktøy som både er fremoverlent og gir en målbar leadskultur – både internt og ut mot sluttforbrukers totale kundereise.

Proxima Code

Fra varme leads til økt konvertering

Først av alt, dette er ingen leads-generator, men et system som håndterer leads som har bedt om å bli kontaktet – enten av din bedrift eller via din bedrifts samarbeidspartnere.

Proxima legger vekt på å fremme en leadskultur som driver mersalg. Alle leads som behandles gjennom systemet er kunder som aktivt har bedt om å bli kontaktet. Dette økosystemet gir bedriftene muligheten til å måle effekten av leads på selskaps- eller enkeltpersonnivå. I tillegg gir systemet en løsning for å spore vekst og identifisere kildene til denne veksten. De gir svar på hvor leads kommer fra, noe som er avgjørende for fremtidig suksess.

Programmet sørger for at hvert lead blir riktig adressert til rett person, til rett tid. Dette bidrar til å øke konverteringsraten før leads blir kalde. Systemet inkluderer også varslingssystemer som informerer brukerne om når de må ta tak i leads. Den positive internkulturen styrkes gjennom systemets klare handlingsmønster, som guider brukerne gjennom hele prosessen.

Les mer om hvordan Proxima fungerer i praksis

Målrettet arbeid med kundereiser

Alle som driver med salg vet at én negativ opplevelse kan være nok til å miste et salg eller føre til dårlig omtale. På samme måte kan de positive skape lojale, langsiktige kunder som anbefaler deg videre til venner og kjente. I en digital verden, hvor alt kan deles med et tastetrykk, og hvor en konkurrerer på et globalt marked, er det viktigere enn noensinne med fornøyde kunder og gode kundestrømmer.

Proxima legger til rette for full innsikt i hele kundereisen i sanntid, og optimal håndtering av innkommende leads. Systemets dashboard gir muligheter for tilpasninger og en oversiktlig innsikt som gjør det enklere å legge premisser og mål for videre strategisk arbeid.

Med dette systemet har Proxima Code skapt en bro mellom samarbeidspartnere på tvers av konsernet, og mellom partnere. Alt i henhold til GDPR og med et overordnet mål om å bidra til vekst for din bedrift.

Fordeler med Proxima

Rask implementering og sømløs GDPR-håndtering

Proxima er bygget for rask implementering og med mulighet for kommunikasjon på tvers av allerede eksisterende systemer. Det kreves ingen enorm omstilling eller kostbar opplæring av brukerne. Det finnes flere måter å bruke løsningen på, men felles for alle mulighetene er at leadsene går gjennom oss, fordeles, og gir muligheten til å hente inn informasjon på detaljnivå rundt hvor leadsene kommer fra. Et annet viktig aspekt er håndtering av samtykke. Alle leads som går gjennom Proxima har samtykkeskjema der det er krav om det. Dette sikrer at alle kontakter er et resultat av en tydelig etterspørsel fra kunden, og i henhold til GDPR-reglementet

Leadssystem

Kontakt oss eller support

Bruk skjemaet til høyre for å kontakte oss.

Følg oss: