Jobb med leads på tvers av organisasjonen

Proxima Code

Har organisasjonen din flere avdelinger og CRM-systemer som gjør at leads kommuniseres tungvint på tvers av systemene? Skulle du ønske at innkommende leads inneholder mer god informasjon? Har dere flere partnere som leverer leads, og skulle ønske at dere kunne prioritere og sortere de mer effektivt?

Proxima Code har utviklet en løsning for leadshåndtering som vi har integrert i ulike CRM-systemer hos en rekke banker, forsikringsselskap og meglerhus i Skandinavia. Løsningen er ideell for forskjellige bedrifter og forretningsområder som samarbeider med de samme kundene, om salg av ulike produkter.

Vi vil gjerne hjelpe deg med effektiv og sømløs håndtering av leads, på tvers av CRM-systemer, avdelinger og partnerselskaper.

Ta kontakt med oss. 

Få alle leads i ditt CRM-system, med hele kundereisen inkludert

Proxima er en løsning som samler leads i CRM-systemet dere bruker. Hele leads-reisen vises – relevant historikk og kundeinformasjon følger med hele veien til rådgivere, selgere og partnere. På tvers av CRM-systemene dere bruker, kan du effektivt delegere leads videre til den mottaker som er best egnet til å konvertere hvert enkelt lead til salg. Når riktig mottaker raskt kan få leads med utfyllende informasjon om kundens behov, betyr det økt lønnsomhet og flere salg.

Med leadsintegrasjonen kan dere jobbe i det systemet dere kan fra før, uten at man må lære seg nye systemer eller gjøre store endringer i måten dere jobber på. Løsningen ligger skjult i bakgrunnen i CRM-systemet deres. Bakgrunnsprogrammet samler leads fra alle kanalene og systemene som dere, og partnere bruker. Vi gjør dette med RESTful API, som du kan lese mer om her: Leadssystemet som enkelt integreres i eksisterende systemer.

Rask og sømløs integrasjon i deres CRM

Løsningen integrerer vi raskt og sømløst inn i CRM-systemene som dere allerede bruker. Proxima kan anvendes i alle CRM-systemer. Vi har for eksempel integrert det i blant annet HubSpot, Vitec og Microsoft Dynamics 365, for mange kunder.

Proxima kan selvsagt også brukes som en egen SaaS løsning. Mange av våre kunder, deriblant Nordea, har valgt dette. Da vil Proxima fungere som et frittstående og nytenkende leadssystem, som kommuniserer med deres løsninger for best mulig opplevelse.

Proxima Code

Leads som henter kundeinformasjon fra avsenders CRM

Når du mottar et lead fra en ekstern part/partner, så vil du med vårt system kunne motta mye mer enn kun navn og nummer. Med løsningen vår integrert i CRM-systemet ditt, hentes nødvendig kundeinformasjon og historikk fra din partners CRM når du får et lead. Dette er kritisk for at mottaker best mulig kan håndtere leadet. Proxima fungerer som en hub – én sentral formidler av samtlige leads fra alle dere samarbeider med. På denne måten kan dere sende verdifull leads-informasjon fram og tilbake, og kommunisere om det. Det skaper en god leadskultur og gir større verdi i samarbeidet internt, og med partnere.

Snakk kun i ett program, så snakker vi med alle andre for deg

Når alle avdelinger i organisasjonen din og de dere samarbeider med kun bruker ett system for leadshåndtering, slipper dere å vedlikeholde og jobbe med mange ulike integrasjoner og systemer. Fordi alle leads går via vår løsning får dere én felles plattform for samling av data og målinger. Det gir dere den beste muligheten til å vurdere aktiviteter og kampanjer, på tvers av organisasjonene. Med en total innsikt i hva som konverterer best, kan dere gjøre riktige tilpasninger i arbeidsmetode og fremtidige markedsaktiviteter.

Varme leads til riktig rådgiver

Det er mange muligheter for konfigurasjoner slik at du kan tilpasse leadshåndtering i bedriftens CRM, for å aller best mulig konvertere leads til salg. I tillegg til verdifull informasjon og god kommunikasjonsflyt, finnes det mange andre faktorer ved løsningen som resulterer i flere salg. Vi har også blant annet funksjonalitet for at leads sendes til riktig rådgiver, og forhindring av at leads blir liggende lenge uten at de blir tatt tak i.

Vi henter samtykker og samler dem ett sted

All leadskommunikasjon gjennom Proxima settes opp i tråd med gjeldene regelverk og GDPR. Samtykker kan komme til forskjellig tid, fra ulike kanaler, og må integreres i mange systemer. Men det trenger ikke å være sånn. Vi hjelper dere slik at samtykkene med tilhørende kundeinformasjon blir tilgjengelig i alle systemene dere bruker for kunde- og relasjonstyring (CRM).

Automatisert leads fra ulike deler av en kjøpsreise

En av grunnen til at leads via vår løsning har verdifullt innhold, er fordi det hentes informasjon fra ulike deler av kunders kjøpsreise. For eksempel så kan en person på visning ha krysset av for å være interessert i et lånetilbud, uten å ha hatt videre dialog med megler. Leadet kan sendes automatisk til CRM-systemet deres. Vi vet at du og partnere vil bruke mer tid på egne salg, og mindre tid på manuell deling av leads og å fylle dem med god informasjon. Vi jobber for at du kan fokusere på salg, og få flere leads – av høyere kvalitet.

Eneste som samler alle leads til ulike CRM-systemer

Proxima Code er den eneste leverandøren i Norge som tilbyr et RESTful API som samler alle leads og kundeinformasjon på tvers av CRM-systmer og samarbeidende organisasjoner.

En stor norsk aktør på kundelista vår opplevde en tredobling i konvertering av leads, med Proxima integrert i deres CRM-systemer.

Kontakt oss – så kan vi ta en prat om hvordan vi kan hjelpe dere med flere gode leads og økt konverteringsrate.