Lead Escalation System er en helt ny type teknologi som skaper synlige resultater innen bank, forsikring og eiendomsmegling.

Ved å systematisere og effektivisere oppfølging av kunder og salgsmuligheter er Lead Escalation System en teknologisk plattform som leverer god kundeservice og økt salg i samme prosess.

Proxima Code har i en årrekke utviklet løsninger for å håndtere oppfølgingen av salgstips og kundehenvendelser – såkalte leads. Den brukervennlige plattformen som allerede er tatt i bruk hos flere banker og eiendomsmeglere har skapt umiddelbare resultater i både salg og kundetilfredshet.

Systematikken sikrer godt samarbeid og koordinering når ulike avdelinger, forretningsområder, datterselskaper eller eksterne samarbeidspartnere har behov for samhandling i salgsarbeidet.

Lead Escalation System er videreutviklet slik at løsningene kan implementeres helt uavhengig av de teknologiske arbeidsverktøyene som allerede benyttes i den enkelte bedrift.

Les mer her.

HVORDAN FUNGERER LEAD ESCALATION SYSTEM?

  • Lead Escalation System håndterer avregninger for provisjoner/ kickback.
  • Via web eller mobil får man full oversikt over tipsene som er til behandling.
  • Bryter alle handlinger ned til en status, slik at man har full kontroll på̊ hvor hvert enkelt tips/lead er, hva som er gjort, og hva som er status.
  • Kan innføres som egen separat løsning, eller enkelt integreres med bedriftens eksisterende arbeidsverktøy/ CRM for samhandling rundt dataflyt og statuser.

HVORFOR BENYTTE LEAD ESCALATION SYSTEM?

  • Gir deg full oversikt over alle tips/leads – og sikrer at alle tips blir fulgt opp og behandlet.
  • Systematiserer og behandler tipsene raskt og effektivt.
  • Samler opp tips/leads fra ulike kilder og fordeler disse til rette personer/avdelinger for best mulig oppfølging og behandling, basert på̊ definert oppsett.
  • Ivaretar og sikrer GDPR i kundeoppfølgingen og ivaretar høyeste nivå̊ av sikkerhet knyttet til behandling av personvern opplysninger.
  • Sertifisert og sikkerhetstestet av Deloitte.