Leads Escalation System

Ønsker du å få mer ut av dine leads? Leads Esclation System samler inn og behandler dine leads raskt og effektivt – selvfølgelig 100% GDPR-compliant.

Leads Escalation System Image
Scroll ned for å lese mer Gå ned
Rapporter

Rapporter

Leads Escalation System gir full oversikt på ulike kilder, type leads, kontorer og rådgiver nivå. Vår unike rapportgenerator gir mulighet for å opprette dine egne rapporter.

Leadshåndtering

Leadshåndtering

Gir deg full oversikt over alle leads – og sikrer at alle leads blir fulgt opp og behandlet. Du får mulighet til å definere hvordan og når leads eskaleres.

Sikkerhet

Sikkerhet

Vi blir revidert og sikkerhetstestet årlig av anerkjente aktører som Deloitte, EY og F-Secure.

Systemoversikt

Brukervennlig plattform for effektiv leadshåndtering

Leads Escalation System gir deg full oversikt over alle dine leads, fordeler dem til de riktige personene og sørger for at de blir tatt tak i mens de er varme. Det kan man kalle effektiv leadshåndtering!

Virksomheter i alle bransjer kan dra nytte av bedre leadshåndtering. Tilpass Leads Escalation System etter dine behov, og se resultater raskt. Systemet kan brukes på ulike måter: bruk løsningen som en ny plattform eller implementer den i eksisterende arbeidsverktøy – du bestemmer.

Fordeler
med å bruke vår løsning

Rapporter

Leads Escalation System

Systematiserer og behandler leadsene raskt og effektivt.

GDPR

GDPR

Leads Escalation System er GDPR-compliant - vi håndterer innhenting og lagring av kundesamtykke for deg. Ivaretar og sikrer GDPR i kundeoppfølgingen og ivaretar høyeste nivå av sikkerhet knyttet til behandling av personvern opplysninger.

Eskalering

Eskalering

Vårt system sikrer at leads blir håndtert og det blir videresendt automatisk til neste ansvarlige person.

Ulike kilder

Tildeling

Samler opp leads fra ulike kilder og fordeler disse til rette personer/avdelinger for best mulig oppfølging og behandling, basert på̊ definert oppsett

Meldinger

Meldinger

Systemet sender sms- og e-postvarsler når et lead er mottatt, eskalert og andre viktige hendelser.

System oversikt

Leadskultur og umiddelbar oppfølging

Altfor mange organisasjoner skusler bort gode muligheter ved å «glemme» å følge opp kundehenvendelser. Dette har vi tatt på alvor – og sørger for at alle leads fra samarbeidspartnere, andre avdelinger eller eksterne henvendelser blir tatt tak i umiddelbart.

Noe av suksessfaktoren er at denne måten å jobbe på har skapt en ny type leadskultur i de bedriftene som har tatt i bruk den nye plattformen.

Det som også har vist seg å gi gode resultater, er at kravene om samtykkeerklæring nå er omgjort til en umiddelbar oppfølging av kundene. Dette betyr at kunden opplever en meget rask tilbakemelding – noe som etablerer en god start på videre dialog.

Det finnes ingen dårlige leads

Ingen henvendelser fortjener å havne i en skuff og «vente til mandag» – og ingen leads bør kalles dårlige før de er aktivt fulgt opp. Proxima Codes interne mantra er at det ikke finnes dårlige leads, bare dårlig oppfølging.

Systemet gjør prosessen ukomplisert, slik at hvert enkelt lead som kommer inn blir tatt tak i. Dersom kunden ikke får oppfølging fra den som får leadet først, går det automatisk videre helt til kontakten er etablert.

Dette gjør det mulig med god intern oppfølging for å se hvordan de ulike kundehenvendelsene blir forvaltet – slik at ressursene kan settes inn hvor de gjør best nytte for seg.

Eskalert tips
Tips detaljer

Skaper ny type samhandling

Noe av det første vi oppdaget, var hvor effektivt dette var i dialogen mellom eiendomsmeglere og utlånsavdelingene i bankene.

Plutselig ble det mulig å skape en helt ny samhandling mellom megler og bank – hvor eiendomsmeglerne ble motivert til å koble kundene med sin prefererte bankforbindelse. Systemet gjorde det mulig å følge med på oppfølgingen, noe som resulterte i en mangedobling av lånetilsagn fra meglerens partner.

Slik har vi klart å løse den klassiske utfordringen med å få til gode kryss-salg. Nå er det både intuitivt og motiverende å spille inn nye leads til andre avdelinger eller samarbeidspartnere.

«Usynlig hånd»

Leads Escalation System er en løsning som kan benyttes på ulike måter. Enten kan det innføres som en ny plattform som alle tar i bruk – eller så kan den legges inn i eksisterende løsninger for slik å forbedre mulighetene for samhandling og oppfølging i de eksisterende arbeidsverktøyene som benyttes.

Noen av kundene setter pris på at det ikke er nødvendig å endre på de arbeidsverktøyene de benytter til daglig.

Når vi gjør det på denne måten blir løsningen vår en slags «usynlig hånd» som sørger for at alt fungerer mer effektivt innenfor eksisterende rammer. Ingen medarbeidere behøver å bli plaget med nye systemer – kun oppleve en umiddelbar forbedring i hvordan de kan samhandle med hverandre.

Rapporter i LES systemet

Jeg ønsker en demo

Fyll inn din kontaktinformasjon så tar vi kontakt med deg.