Leadssystemet som enkelt integreres i eksisterende systemer

Hvis man håndterer innkommende leads mens de enda er varme, øker sjansen for konvertering betydelig. Leads Escalation System sørger for at bedriften din får et system som effektiviserer leadshåndteringen. Alle leads som kommer inn blir fulgt opp og tatt hånd om. Vår bransjeløsning er utviklet for bank, eiendom og forsikring, men kan enkelt implementeres  i andre bransjer hvor effektiv leadshåndtering er viktig. Den enkle integrasjonen muliggjøres av våre åpne APIer.

Hvordan fungerer åpne APIer?

Årsaken til at Leads Escalation System integreres så enkelt til andre systemer er de åpne APIene våre. Et åpent API (open application programming interface) bruker et vanlig eller universalt språk eller struktur som sørger for universal tilgang. Det innebærer at våre åpne APIer tillater at utviklere bruker softwaren vår som en tredjeparts programvare til sine allerede eksisterende systemer. 

Tillater enkel oppkobling til alle systemer

Leads Escalation Systems åpne APIer tillater at løsningen kobler seg opp til alle typer system, deriblant CRM-systemer. Dette kan være systemer eiendomsmeglere bruker, som Vitec Next, Webmegler, Weptop, Visma Real Estate, osv. Løsningen vår kan også koble seg opp til bankenes systemer, som Dynamics, On-Premises, Cloud, og flere. Alle bransjer hvor effektiv leadshåndtering er avgjørende kan koble sine systemer opp mot Leads Escalation System.

Les om hvordan Leads Escalation System sørger for effektig leadshåndtering mellom megler og bankrådgiver.

Løsningen vår integreres også enkelt til andre type plattformer, som Adobe Campaign. Dette gjør at du med Leads Escalation System enkelt kan følge leadsene som kommer inn gjennom kampanjer. Våre kunder erfarer at kampanjer med vår løsning integrert  har forenklet oppfølging av tips, slik at de kan behandlet dem mens de enda er varme.

Beholder egne systemer

Med Leads Escalation System slipper banker, forsikringsselskap, eiendomsmeglere eller andre bransjer å endre sitt eksisterende system. Dette er positivt for våre kunder, da totalomlegginger til nye systemer er en dyr og tidkrevende affære. Løsningen vår sørger for at ansatte slipper å lære seg noe nytt, men i stedet får et system som sørger for mer effektiv håndtering av leads.

Les om hvordan Gjensidige ble fornøyde med Leads Escalation System.

Ønsker du å lære mer om Leads Escalation System?

Leads Escalation System sørger for at alle innkommende leads blir systematisert, og behandlet mens de enda er varme. På den måten effektiviserer plattformen vår oppfølgingen av alle kundehenvendelser. All kundedata blir ivaretatt i henhold til GDPR, så alle tips blir behandlet på en trygg måte.

Vår bransjeløsning er utviklet for bank, eiendom og forsikring, men kan enkelt integreres til alle bransjer hvor kundeoppfølging er viktig. Du kan lese mer om hvordan Leads Escalation System fungerer her.

Kontakt oss


Rull til toppen