Leadssystemet som enkelt integreres i eksisterende systemer

Leadssystem

Håndteres innkommende leads mens de enda er varme, øker sjansen for konvertering betydelig. Leads Escalation System sørger for at bedriften din får et system som effektiviserer leadshåndteringen. Alle leads som kommer inn blir fulgt opp og tatt hånd om. Vår bransjeløsning er utviklet for bank, eiendom og forsikring, men kan enkelt implementeres  i andre bransjer hvor effektiv leadshåndtering er viktig. Den enkle integrasjonen muliggjøres av programmeringsgrensesnittet RESTful API.

Hvordan fungerer RESTful API’er?

Årsaken til at Leads Escalation System så sømløst snakker med allerede eksisterende systemer er på grunn av RESTful API, eller Representational State Transfer API. Dette er en arkitektonisk stil for å designe nettjenester som gjør det mulig for klienter (f.eks. webapplikasjoner) å kommunisere med servere over internett. RESTful API-er er basert på enkle, veldefinerte prinsipper som gir en klar struktur og enkel tilgang til data og funksjonalitet.
Leadssystem

Tillater enkel oppkobling til alle systemer

Leads Escalation Systems RESTful API’er tillater at løsningen kobler seg opp til alle typer system, deriblant CRM-systemer. Dette kan være systemer eiendomsmeglere bruker, som Vitec Next, Webmegler, Weptop, Visma Real Estate, osv. Løsningen vår kan også koble seg opp til bankenes systemer, som Dynamics, On-Premises, Cloud, og flere. Alle bransjer hvor effektiv leadshåndtering er avgjørende kan koble sine systemer opp mot Leads Escalation System.

Løsningen vår integreres også enkelt til andre type plattformer, som Adobe Campaign. Dette gjør at du med Leads Escalation System enkelt kan følge leadsene som kommer inn gjennom kampanjer. Våre kunder erfarer at kampanjer med vår løsning integrert  har forenklet oppfølging av tips, slik at de kan behandlet dem mens de enda er varme.

Proxima Code

Beholder egne systemer

Med Leads Escalation System slipper banker, forsikringsselskap, eiendomsmeglere eller andre bransjer å endre sitt eksisterende system. Dette er positivt for våre kunder, da totalomlegginger til nye systemer er en dyr og tidkrevende affære. Løsningen vår sørger for at ansatte slipper å lære seg noe nytt, men i stedet får et system som sørger for mer effektiv håndtering av leads.

Les om hvordan Gjensidige ble fornøyde med Leads Escalation System.

Ønsker du å lære mer om Leads Escalation System?

Leads Escalation System sørger for at alle innkommende leads blir systematisert, og behandlet mens de enda er varme. På den måten effektiviserer plattformen vår oppfølgingen av alle kundehenvendelser. All kundedata blir ivaretatt i henhold til GDPR, så alle tips blir behandlet på en trygg måte.

Vår bransjeløsning er utviklet for bank, eiendom og forsikring, men kan enkelt integreres til alle bransjer hvor kundeoppfølging er viktig. Du kan lese mer om hvordan Leads Escalation System fungerer her.

Kontakt oss