Proxima – Et optimalt verktøy for ledere

Proxima Code har 20 års erfaring med leadshåndtering, og har noen av Skandinavias største banker og meglere på kundelisten. Med Proxima får du som leder et verktøy som gir stor verdi, og et sanntidsbilde av hvilke parametere virksomheten din faktisk styrer mot.

Datafangst og ryddig håndtering

For å oppnå gode konverteringer er det avgjørende å ha gode systemer som sikrer at leads håndteres raskt og på riktig måte. Med Proxima får din bedrift full oversikt over alle kundestrømmer. Gjennom løsningens dashboard får dere fullt overblikk i sanntid, kontroll på interntipsing, og et økt muligetsrom for konvertering blant kvalifiserte, allerede interesserte, kunder.

Proxima skaper en bro mellom samarbeidspartnere på tvers av konsernet, og mellom partnere. Alt i henhold til GDPR og med et overordnet mål om å bidra til vekst for din bedrift.

Personlig oppfølging og knallgod ROI

Umiddelbart etter implementering kan du og din bedrift måle og spore konverteringer. Ryddige rapporter viser innsikt på en enkel og oversiktlig måte. Sammenligning mot fjoråret, og hvilken hit-rate dere har på ulike aktiviteter – fra måling av partnere til digitale kampanjer i sosiale medier. Verktøyet er bygget for å skape bedre flyt og være et detaljert styringsverktøy som gir informasjon om hvor leadsene faktisk kommer fra, slik at din bedrift kan legge nødvendige ressurser på rett sted.

En annen viktig del er det personlige aspektet verktøyet legger til rette for. Tradisjonelt sett ender det fort med at en bunke tips litt tilfeldig blir plassert ut hos rådgivere eller partnere. Proxima sørger for god leadskultur, hvor hvert enkelt lead holdes varm ved å plasseres hos rett rådgiver, kort tid etter at sluttforbruker har bedt om å bli kontaktet. Hele kundereisen ivaretas i henhold til GDPR, og hver enkelt kundestrøm opplever å bli sett og ivaretatt gjennom hele prosessen.

Proxima Code

Fordeler med Proxima

– Optimalisert samarbeid

– Kontroll på interntipsing

– Direkte – til rett mottaker

– Økt konvertering

– Lån-, omsetning og provisjonsmatching

– Innsikt

– Vekst

Rask implementering og stort mulighetsrom

Proxima er bygget for rask implementering og med mulighet for kommunikasjon på tvers av allerede eksisterende systemer. Det kreves ingen enorm omstilling eller kostbar opplæring av brukerne. Det finnes flere måter å bruke løsningen på, men felles for alle mulighetene er at leadsene går gjennom oss, fordeles, og gir muligheten til å hente inn informasjon på detaljnivå rundt hvor leadsene kommer fra. Et annet viktig aspekt er håndtering av samtykke. Alle tips som går gjennom Proxima har samtykkeskjema der det er krav om det. Dette sikrer at alle kontakter er et resultat av en tydelig etterspørsel fra kunden, og i henhold til GDPR-reglementet.

Les mer om hvordan Proxima fungerer her.

Ulike måter å bruke systemet på:

  • Gjennom våre flater: Her leveres alt gjennom vårt system.
  • Gjennom egne flater: Løsningen kobles på allerede eksisterende system hos kunden og fungerer som en hub.
  • På tvers av flater: Brukes dersom bare én av partene er kunde. Kommuniserer via API.

Kontakt oss