Proxima – Slik fungerer det i praksis

Leadshåndtering

De fleste av våre kunder kommer til oss og mangler et system for å ivareta leads. I dagens dynamiske forretningsverden, hvor potensielle kunder er mer verdifulle enn noensinne, er evnen til å beholde og utnytte hver eneste lead et stort konkurransefortrinn. Men, hvordan fungerer faktisk Proxima i praksis? 

Innsikt i kundestrømmer fra A til Å

I dagens digitale landskap kan det være vanskelig å holde oversikt, og ikke minst måle effekt i ulike kanaler. En nøkkelkomponent i vår tilnærming er å gi bedrifter en komplett oversikt over sine inn- og utgående kundestrømmer og samle denne informasjon på ett sted. Dette innebærer å spore og analysere disse fra ulike kilder som partnere, forsikringsselskaper, markedsføring, banker osv.

Proxima legger til rette for interntipsing og genererer detaljerte rapporter for utvikling. Dette bidrar igjen til viktig informasjon og verdifull innsikt som hjelper bedriftene med å tilpasse og optimalisere sin konverteringsprosess.

Effektiv leadshåndtering i Nordea

Et system som gjør brukerne gode

Proxima legger vekt på å fremme en leadskultur som driver mersalg. Alle tips som behandles gjennom systemet er kunder som aktivt har bedt om å bli kontaktet. Dette økosystemet gir bedriftene muligheten til å måle effekten av leads på selskaps- eller enkeltpersonnivå. I tillegg gir systemet en løsning for å spore vekst og identifisere kildene til denne veksten. De gir svar på hvor leads kommer fra, noe som er avgjørende for fremtidig suksess.

Programmet sørger for at hvert lead blir riktig adressert til rett person, til rett tid. Dette bidrar til å øke konverteringsraten før leads blir kalde. Systemet inkluderer også varslingssystemer som informerer brukerne om når de må ta tak i leads. Den positive internkulturen styrkes gjennom systemets klare handlingsmønster, som guider brukerne gjennom hele prosessen.

GDPR vennlig system

Rask implementering og stort mulighetsrom

Proxima er bygget for rask implementering og med mulighet for kommunikasjon på tvers av allerede eksisterende systemer. Det kreves ingen enorm omstilling eller kostbar opplæring av brukerne. Det finnes flere måter å bruke løsningen på, men felles for alle mulighetene er at tipsene går gjennom oss, fordeles, og gir muligheten til å hente inn informasjon på detaljnivå rundt hvor leadsene kommer fra. Et annet viktig aspekt er håndtering av samtykke. Alle tips som går gjennom Proxima har samtykkeskjema der det er krav om det. Dette sikrer at alle kontakter er et resultat av en tydelig etterspørsel fra kunden, og i henhold til GDPR-reglementet.

Ulike måter å bruke systemet på:

  • Gjennom våre flater: Her leveres alt gjennom vårt system.
  • Gjennom egne flater: Løsningen kobles på allerede eksisterende system hos kunden og fungerer som en hub.
  • På tvers av flater: Brukes dersom bare én av partene er kunde. Kommuniserer via API.

God leadskultur med verdi til kundene

God nok innsikt, kvalitet og rett håndtering er avgjørende faktorer til konvertering. Noen av utfordringene rundt håndtering av leads generelt kan være GDPR, tildeling av leads til rett mottaker, rask nok behandling, å følge konvertering og utfall, samt utnytte eksisterende partnerskap godt nok.

Ettersom Proxima håndterer tips fra allerede interesserte,  potensielle kunder som har bedt om å bli kontaktet, er det å legge til rette for god og effektiv leadskultur desto viktigere.

Alle leads går direkte til rett rådgiver, men gir også muligheten for at f.eks megler kan følge status i sanntid for at begge parter skal kunne sikre god leadshåndtering og potensiell konvertering.

Med dette systemet setter Proxima Code en ny standard for hvordan bedrifter kan behandle leads på en effektiv måte. Løsningen gir verdifull innsikt og sikrer at ingen leads går tapt. Dette gir bedrifter muligheten til å samarbeide med partnere, øke mersalg, og samtidig opprettholde en positiv internkultur. Proxima er nøkkelen til å beholde og utnytte hvert lead for suksess i dagens konkurransepregede marked.

Nysgjerrig på hvordan din bedrift kan lykkes bedre med leadshåndtering? Ta kontakt for en uforpliktende prat!

Kontakt oss