Proxima

Ønsker du å få mer ut av dine leads? Proxima samler inn og behandler dine leads raskt og effektivt – selvfølgelig GDPR-compliant.

Proxima Code

Brukervennlig plattform for effektiv leadshåndtering

Proxima gir deg full oversikt over alle dine leads, fordeler dem til de riktige personene og sørger for at de blir tatt tak i mens de er varme. Det kan man kalle effektiv leadshåndtering!

Virksomheter i alle bransjer kan dra nytte av bedre leadshåndtering. Tilpass Proxima etter dine behov, og se resultater raskt. Systemet kan brukes på ulike måter: bruk løsningen som en ny plattform eller implementer den i eksisterende arbeidsverktøy – du bestemmer.

Systematiser leads fra ulike kilder

Med Proxima får du oversikt over leads som kommer både fra egne kanaler og fra eksterne samarbeidspartnere. Plattformen systematiserer data fra kilder som:

Proxima Code

Eskalering gir rask oppfølging av leads

I leadshåndtering er rask oppfølging alfa og omega, og dette er selve ideen bak vårt system. Proxima sørger for at dine leads behandles raskt. Du legger inn en mottakerliste i systemet, og leadet sendes automatisk videre til neste mottaker dersom det ikke tas tak i innen rimelig tid. Dermed kan du være sikker på at ingen leads blir liggende i systemet uten å håndteres!

For deg er det enkelt og ukomplisert å bruke plattformen. Vi tar oss av det tekniske, og du trenger kun å konsentrere deg om dine kunder.

Send leads til dine partnere

Flytting av leads mellom avdelinger, selskaper og eksterne samarbeidspartnere kan ha stor verdi i flere bransjer. Proxima bidrar til en ny type samhandling; vårt system gir full oversikt over hvilke leads som er sendt over, og hva som skjer med leadsene på andre siden.

Dine partnere kan fortsette å jobbe i egne arbeidsverktøy – vi har et fleksibelt integrasjonssystem som gjør at løsningene våre kan implementeres i eksterne systemer

Proxima Code
Proxima Code

Enkelt å komme i gang

Du velger selv hvordan du ønsker å bruke vårt system. Vi anbefaler å begynne i det små og øke omfanget etter hvert. Da har du mulighet til å bli kjent med systemet og utforske dets muligheter før du dykker ned i de mange tilpasningsmulighetene du har.

Vi har laget et standard oppsett som gjør det raskt og enkelt å komme i gang med Proxima. Med dette får du et godt utprøvd oppsett som har gitt resultater for mange av våre kunder.

Det finnes ingen dårlige leads

Alle leads har potensial til å bli gode, bare de behandles riktig. Med gode verktøy og rutiner slipper du at leads går tapt fordi de ikke tas tak i raskt nok. Proxima hjelper deg med å systematisere og effektivisere oppfølgingen av kunder og salgsmuligheter. Brukere av systemet ser umiddelbare resultater i salg og konverteringer. Dessuten opplever deres kunder å få rask tilbakemelding, noe som gir økt kundetilfredshet. Vinn-vinn for alle parter!

 
Proxima Code

Du har mange tilpasningsmuligheter

Proxima er en brukervennlig og fleksibel portal, og du som bruker har mulighet til å tilpasse systemet slik at det gir størst mulig verdi for deg. Du velger selv hvor små eller store tilpasninger du ønsker å gjøre.

 

Eskaleringsmotor

Definer hvordan og når dine leads skal eskaleres. Eskalering innebærer at leads sendes videre til neste ansvarlige mottaker dersom det har blitt liggende for lenge i systemet. Du bestemmer hvordan dine tips skal eskaleres; hvilke mottakere de skal gå til og hvor rask eskaleringsraten skal være.

Eskaleringsmotoren skal bidra til at dine leads håndteres raskt, men du kan selv definere hva dette betyr for ulike leadstyper. Mens noen typer leads bør håndteres innen et par timer, kan andre fint ligge ubehandlet til neste arbeidsdag.

Overføring av leads

Du har mulighet til å bestemme hvem som skal motta ulike leads basert på ulike kriterier. For eksempel kan du velge at leads som kommer fra bestemte postnummer eller avsendere skal gå til spesifikke kontorer eller kontorer i et bestemt område. Du kan også velge at leads skal fordeles likt mellom to ulike kontorer. I tillegg kan du definere at ulike leadstyper skal overføres til bestemte mottakere. Her står du helt fritt til å velge.

 

Samtykker

Vår plattform innhenter samtykke når leads skal flyttes mellom ulike parter. Du kan selv definere innholdet i SMS-ene som sendes ut til potensielle leads, basert på hvilken type leads det er snakk om.

 

Anonymisering

Systemet påser at data ikke ligger i databasen lenger enn det dine leads samtykker til. Etter et definert antall dager blir kundedataene anonymisert. Lag et oppsett der du definerer antall dager dine leads blir liggende i systemet. Dette kan bestemmes ut fra leadstype og  hvor langt leadsene har kommet i prosessen – et lead som ikke er håndtert ligger som regel ikke like lenge i systemet som et ferdigbehandlet lead.

 

Oversiktlig plattform for ulike brukere

Proxima har ulike funksjoner, avhengig av brukerens rolle:

  • Brukere som aktivt jobber med leads vil få tilgang til en side med oversikt over alle leads som har kommet inn, samt hvilke leads de jobber med og skal jobbe med fremover. De kan også søke på leads – en praktisk funksjon som gjør jobben enklere.
  • Brukere på ledernivå benytter plattformen til å ta ut rapporter, med statistikk på sendte leads, konverteringer fra leads til kunder, kilder til leads, leadstyper, behandlingstid og lignende. All data som ligger i systemet kan inkluderes i rapporter. Ledere har også mulighet til å ta ut egendefinerte rapporter for sin avdeling alene. Alle rapporter kan tas ut i Excel for enkel videre håndtering.

Alt av statistikk lagres i vårt system, slik at du enkelt kan finne frem til det ved behov. Oversikt over tall og brukere kan dessuten gi deg innsikt i hvordan bruk av ulike ressurser kan optimaliseres ved fremtidig leadshåndtering.

Security ikon

Sikker lagring av leads

Vår data lagres trygt i isolerte miljøer, sikret i henhold til bransjestandarder. Vi har inngått en avtale om hosting i en skybasert servertjeneste. Dermed har vi en tredjepart som sørger for at alt er oppdatert til enhver tid.

Vi jobber kontinuerlig med å avdekke eventuelle sikkerhetshull i Proxima. Årlig revideres og sikkerhetstestes systemet av en uavhengig ekstern aktør – og vi har bestått testen med glans hver gang.

GDPR-compliant

Proxima legger til rette for GDPR-kompatibel håndtering av leads. Vi ivaretar og sikrer GDPR gjennom innhenting av kundesamtykke, samt riktig lagring og behandling av personvernopplysninger.

Alle data om leads anonymiseres senest 90 dager etter de er ferdig behandlet. Vi kan også anonymisere data dersom en privatperson ber om dette direkte. Og hvis personen bruker «slett meg»-funksjonen på en av våre kunders nettsider, vil dataen også slettes fra vårt system. Trenger du veiledning i GDPR? Vi gir deg gjerne råd og informasjon om beste praksis!

Jeg ønsker en demo

Fyll inn din kontaktinformasjon så tar vi kontakt med deg.