Sparer og tjener vesentlig på bedre tipshåndtering

Sparebank 1 logo

SpareBank 1-alliansen består av 14 banker over hele landet. 10 av disse bankene har organisert seg som en allianse i alliansen kalt «SamSpar». Siden 2019 har SamSpar-bankene satset målrettet på bedre håndtering av tips, leads og oppfølging av nye kundemuligheter.

Effekten er formidabel. God håndtering av tips og kundeleads er både tidsbesparende og skaper god butikk, sier Vidar Horne som leder SpareBank 1 SamSpar.

Vi har gjort målinger helt siden oppstart og satt verdi på effektivisering i form av tidsbesparelser ved sending og mottak av tips og økt salg tilknyttet forretningsområder som boligsalg, boliglån og regnskapshus

De store verdiene skapes gjennom et bedre samspill mellom eiendomsmegling, bank og regnskapshus, alt i henhold til gjeldende bestemmelser og de samtykker virksomheten til enhver tid besitter.

Vi opplever et mersalg og betydelige effektiviseringsgevinster gjennom denne måten å jobbe på sider adm direktør Vidar Horne i SamSpar.

SamSpar benytter Proxima – les mer om løsningen og fleksibiliteten her

 

Hvilke oppgaver er det SamSpar hovedsakelig benytter denne teknologien til?

Vi bruker den primært til å håndtere salgsutløsende tips og leads mellom bank, eiendomsmegler og regnskapshus i SamSparbankene, sier Øyvind Kjos som har ledet dette prosjektet internt i SamSpar.

Han forteller at tipsene enten kommer fra ansatte som følge av kundedialog, eller at kunden selv genererer tipset via en visningspåmelding, visningsliste eller via webskjemaløsninger som blant annet benyttes til ulike arrangementer i bankens regi.

Proxima Code
Proxima Code

Viktig referansekunde

Vi er veldig stolte over de gode tilbakemeldingene fra SamSpar. Dette er først og fremst et bevis på at det fungerer å drive god forretningsutvikling med pedagogiske verktøy og bedre systematikk, sier daglig leder i Proxima Code, Andreas Kavlie-Borge.

Bedre kundeservice skaper «mer butikk»

Øyvind Kjos i SamSpar opplever at denne måten å jobbe på er både givende og mye mer effektiv:

Vi ser at systematiseringen, og integrasjonen av tipsløsningen i CRM og fagsystem, har gitt oss en vesentlig tidsbesparelse hos de ansatte gjennom en mye bedre tipsflyt. I tillegg har vi oppnådd at all< nødvendig og relevant informasjon blir ivaretatt, slik at kvaliteten på hver eneste lead er mye bedre, sier Kjos.

En annen og like viktig effekt er at løsningen sikrer rask behandling av tipsene vi får inn – og med eskaleringsregler som gjør at ting ikke «glipper».

Det betyr at vi skaper en god kundeopplevelse ved effektiv og rask behandling av innkommende henvendelser. Summen av disse tingene gir i sannhet et godt grunnlag for mer fornøyde kunder og til sist bedre butikk for våre ulike avdelinger og enheter, avslutter Kjos.

Dette er bankene i samspar

Kontakt oss