Tipsportalen er et verktøy som hjelper deg å systematisere og behandle tipsene raskt og effektivt.

Tipsportalen samler opp leads fra ulike kilder og fordeler de for best mulig oppfølging og behandling basert på definert oppsett.

HVORDAN FUNGERER DEN

Tipsportalen håndterer avregninger for provisjoner/ kickback.

Via web eller mobil får man full oversikt over tipsene som er til behandling.

Tipsportalen bryter alle handlinger ned til en status, slik at man har full kontroll på hvor hvert enkelt lead er, hva som er gjort, og hva som er status.

Tipsportalen kan rulles ut som “Stand alone” men kan også enkelt integreres med diverse fagsystemer/ CRM for samhandling rundt dataflyt og statuser.

HVORFOR BRUKE TIPSPORTALEN

Tipsportalen gir full oversikt over alle tips og at alle tips blir fulgt opp og behandlet

Tipsportalen ivaretar og sikrer GDPR

Tipsportalen ivaretar høyeste nivå av sikkerhet knyttet til behandling av personvern opplysninger.

Tipsportalen er sertifisert og sikkerhetstestet av Deloitte.